İyon İletken Polimerli Solüsyonlar

D1020 Nafyon Solüsyonu

En az %10 Nafyon polimeri içeren sulu çözeltidir. Nafyon membran üretiminde kullanılmak için uygun çözeltidir.

Analiz Sertifikası

Bu ürün stoklarımızda bulunmaktadır. Bu ürüne ait fiyat listesi aşağıdaki gibidir.

D2020 Nafyon Solüsyonu

En az %20 Nafyon polimeri içeren su ve alkol bazlı çözeltidir. PEM tipi yakıt hücrelerinde katalizör tabakasında kullanılmak için uygun çözeltidir. Ayrıca membran üretiminde de kullanılabilir.

Analiz Sertifikası

Bu ürün stoklarımızda bulunmaktadır. Bu ürüne ait fiyat listesi aşağıdaki gibidir.

  

Teflon Petri Kapları

Nafyon film üretimi için farklı üretim metotları mevcuttur. Bu metotlar arasında en temel metot olan Teflon petri kaplarına sıvı solüsyonun dökülüp buharlaştırılması metodu için gerekli Teflon petri kaplarını temin etmekteyiz. Bu ürünün teslim süresi 1 haftadır.

Bu ürüne ait fiyat listesi aşağıdaki gibidir.

 

HacimFiyat
D1020 Nafyon Solüsyonu (Su Bazlı)
25 ml154,00 $ + KDV
100 ml280,50 $ + KDV
D2020 Nafyon Solüsyonu (Alkol Bazlı)
25 ml192,50 $ + KDV
100 ml341,50 $ + KDV

Teflon Petri Kapları
İç ÇapBoyutFiyat
6,5 cm22 ml45 TL + KDV
8,2 cm42 ml50 TL + KDV
10,5 cm80 ml55 TL + KDV
14,2 cm130 ml70 TL + KDV


İyon İletken Polimer

Polybenzimidazole (PBI) (IV) Polimer

Yüksek sıcaklıkta kullanılabilen PBI polimerinin toz formudur. PEM tipi yakıt hücreleri, hidrojen pompaları ve akışlı bataryalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu polimerler yüksek polariteye (kutuplaşmaya) sahip çözücülerde çözülebilir. Ör. Dimethylacetamide (DMAc), N-Methylpyrrolidone (NMP), Kuvvetli sülfirik asit, Kuvvetli hidroklorik asit.

Stoklu olarak bulundurduğumuz tozun tane boyutu 1.5 mm’nin altındadır. Polimerin kimyasal yapısını ve diğer tipik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

AğırlıkFiyat
1.1 (IV) PBI
1 g20,00$ + KDV
10 g100,00$ + KDV
50 g250,00$ + KDV
100 g400,00$ + KDV

PEM Tipi Yakıt Hücresi (MEA)

PEM tipi yakıt hücreleri yüksek verimlilikleri, yakıt beslenmesi durumunda sürekli olan elektrik üretebilmesi, atık olarak sadece su çıkartmaları sebebiyle günümüzde her geçen gün artan bir ilgiyle ticarileşmektedir. Şirketimizde ticari malzemelerle yakıt hücresi üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2 farklı ürün grubu sunmaktayız. Bunlar;

  • 3 Tabakalı MEA (Anot, Membran, Katot)
  • 5 Tabakalı MEA (GDL, Anot, Membran, Katot, GDL)

Membran ve elektrotlardan oluşan MEA (Membrane Electrode Assembly) isimli malzemelere gaz beslenmesi durumunda elektrik üretilebilmektedir. Anot ve katot tabakaları katalizör tabakaları olarak da anılmaktadır. Bu tabakalarda karbon destekli platin (Pt/C) ve Nafyon iyonomeri bulunmaktadır. Membran olarak ise Nafyon membran bulunmaktadır. Homojen gaz dağılımı için gerekli gaz difüzyon tabalarıyla beraber ve bunlar bulunmadan MEA üretimi gerçekleştirmekteyiz.
Standart ürünlerimizde anot katalizör yükleme oranı 0,2 mgPt/cm2, katot katalizör yükleme oranı ise 0,4 mgPt/cm2, membran olarak talebe göre Nafion HP veya Nafion 212 kullanılabilmektedir. Gaz difüzyon tabakası olarak ise Avcarb GDS 3215 gaz difüzyon kağıdı kullanılmaktadır.

Bu ürün stoklarımızda bulunmaktadır. Bu ürüne ait fiyat listesi aşağıdaki gibidir.
Aktif AlanMembran Boyutu*Fiyat
5 cm²25 cm²40 $ + KDV
25 cm²49 cm²60 $ + KDV
49 cm²81 cm²80 $ + KDV
100 cm²144 cm²100 $ + KDV
ÖzelÖzelSorunuz
*Membran boyutu bu ölçülerden büyük olarak üretilebilmektedir. Verilen fiyatlar belirtilen membran boyutları içindir.

Katalizör Destek Malzemesi

Cabot firmasına ait Vulcan XC-72 isimli karbon malzemesini stoklu olarak bulundurmaktayız. Bu ürüne ait fiyat listesi aşağıdaki gibidir. Bu ürün PEM tipi yakıt hücrelerinde katalizör destek malzemesi olarak yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu malzemenin yüzey alanı yaklaşık olarak 250 m²/g civarındadır. Yüksek yüzey alanı ve uygun gözenek boyutları sebebiyle PEM tipi yakıt hücrelerinde yüksek performans için bu destek malzemesi kullanılmaktadır.

AğırlıkFiyat
100 g100 TL + KDV
500 g200 TL + KDV
1 kg300 TL + KDV

BilveTek