English translation for this page is being prepared…

ETİ 1001

Etanol tipi yakıt hücrelerinin test edilmesi için kullanılmaktadır. Standart modelimizde aşağıdaki özellikler bulunmaktadır. Kullanıcıların isteğine bağlı olarak bu özelliklerde geliştirmeler yapılabilir. Cihazımızın teknik özellikleri:

 • Sistemle beraber istenilen güçte elektronik yük ünitesi teslim edilecektir.
 • Cihaz PC tabanlı yazılım üzerinden kontrol edilebilmektedir.
 • N2 / O2 ve Hava gazları test istasyonunun katot kompartmanına bağlanabilmektedir.
 • Etanol ve Etanol su karışımları test istasyonunun anot kısmına kullanıcının tercihine bağlı olarak bir peristaltik veya diyafram pompa ile beslenebilmektedir. İki besleme pompasından biri tercih edilebilmektedir. Etanol ve çözeltisinin besleme hızı 10 – 1000 ml/dak olarak ayarlanabilmektedir.
 • Etanol / Etanol su karışımı istenilen sıcaklığa ısıtılabilmektedir.
 • Katot çıkışında bir iğne vana yardımıyla çıkan gazdan numune almak suretiyle anottan katoda sızan karbondioksit gazı tespit edilmektedir. Ölçüm aralığı 0 – 1 %. Ölçüm hassasiyeti %0.01. Tekrar edilebilirlik <%0.02. Sonucun dalgalanması <0,1%. Hava ortamında yapılan ölçümün gerçek CO2 oranına etkisi %0.01.
 • Katot kısmı için maksimum 10 SLPM kapasiteye sahip bilgisayar kontrollü bir gaz akış control ünitesi sistemde bulundurulacaktır. Bu gaz akış ünitesi bu aralıkta %2 – %100 aralığında debi ayarı yapabilecektir. Hava, oksiijen veya azot debileri ayarlanabilmektedir. Kullanılan akış kontrol ünitesinin doğruluğu %1 FS, tekrar edilebilirliği ±0,15%’dir.
 • Hem anot hem de katot kısmından geri dönüş olmaması için çift kademeli check valfler mevcuttur.
 • Manuel acil durum durdurma düğmesi bulunmaktadır.
 • Cihaz 7/24 çalışamaya uygun, operatörün cihazın yanında bulunmasını gerektirmeyecek biçimde çalışmasına olanak sağlayan aşağıdaki özelliklere sahip kontrol, otomasyon ve veri toplama yazılımına sahiptir. Ayrıca cihaz başında bulunmadan cihaz parametreleri (sıcaklık, akım, nem, vs.) değiştirilebilmektedir. Sırayla yapılmak istenen tüm deneyler cihaz başında olmadan yapılabilmektedir.
 • Test istasyonu ile ilgili tüm parametreleri ve donanımı (ısıtıcılar, kütle akış kontrol cihazları, kontrol valfleri) kontrol edilmektedir.
 • Operatörlerin test protokollerini otomatikleştirmesi için sıralı deney yazma imkanı tanınmaktadır. Bu deney sıralaması kaydedilebilmektedir. Yazılım menü içeriği; start-up ve shut down rutinleri, dayanıklılık profili, polarizasyon eğrisi ve dinamik yük testleri yapmaya uygun sıralı komutlar ile test senaryoları oluşturabilmeye imkan sağlamaktadır.
 • Opsiyonel olarak tüp ve regülatör de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı kontrolü olmadan çalışabilmek için donanımsal, fabrika çıkışı ve kullanıcı tarafından programlanabilir güvenlik kontrolleri bulunmaktadır
 • Reformate gaz kullanılması istenildiğinde ek gaz giriş hatları eklenebilmektedir. İstenildiği takdirde gaz karıştırıcı eklenebilmektedir.
 • Kontrol yazılımı sistemin tüm parametrelerini kontrol ve takip edebilmektedir, belirlenen veri dosyasına kayıt edebilmektedir İstenilen zaman aralığında veriler kaydedilebilmektedir. Toplanan veriler grafik olarak ekranda görülebilmektedir. Örnek görsel ekte verilmiştir.
 • Yazılım aracılığıyla istenildiği gibi bir program hazırlanabilmektedir. Sırayla istenilen deneyler yapılabilmektedir. Her programda kalınması istenen süre belirleneebilmektedir. Yakıt hücresinin, etanolün ve beslenen gazın sıcaklığı ayarlanabilmektedir. Etanol, oksijen, hava ve azotun debisi yazılımdan ayarlanabilmektedir. Elde edilen akım / gerilim / akım yoğunluğu / güç yoğunluğu gibi elektriksel parametreler ve debi / sıcaklık / basınç gibi ortam parametreleri excel ortamına kaydedilebilmektedir.
 • Sistem tüm parçaları ile birlikte belirtilen adreste kurulacaktır ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Teslim edilen sistemin her bir özelliğinin detaylı eğitimi üretici firmadan gelen bir personel tarafından verilecektir.
 • İstenmeyen koşullarda systemin çalışmasını durdurabilecek alarm koşulları kullanıcı tarafından tanımalanabilecektir.
 • Cihazla beraber üzerinde akış kanalları işlenmiş grafit plakalar, akım toplayıcı plakalar, gaz ve sıvı girşi çıkış bağlantıları, sıkma bağlantıları, ısıtıcıları ve termokupl’ı bulunan 1 adet 5 cm2’lik test hücresi verilecektir.
 • Uzaktan erişime imkan sağlanacaktır.
 • Cihazla beraber 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet monitor, 1 adet klavye ve 1 adet fare teslim edilecektir.
 • Sistem 220 V 50 Hz’de çalışabilmektedir.
 • Program dili Türkçedir ve programın örnek görseli aşağıda verilmektedir.


BilveTek